Aanmelden/Intake MBO’s tijdens Corona

Door de Corona pandemie zijn er ook wijzigingen in het aanmeldbeleid en de intakeprocedures van de MBO’s.

Het toelatingsrecht is verplaatst van 1 april  naar 1 mei. We zijn allemaal gebaat bij een goede studiekeuze van onze vierdejaars leerlingen. Intakes zullen op een andere manier plaatsvinden (bijvoorbeeld telefonisch of via een skype gesprek). Als je al aangemeld bent bij een MBO instelling dan nemen zij daar contact met jou over op.

Alle MBO opleidingen bieden extra studiekeuze advies aan voor de leerlingen die nog geen keuze hebben gemaakt of twijfelen over hun keuze. Dit kan digitaal, via tests en telefonisch. Ook kun je een afspraak krijgen met een overstap coach. Dit gaat via je mentor.

Weet dat je je altijd mag inschrijven voor meerdere opleidingen en later kan kiezen welke het wordt.

Instroomproces schooljaar 2020/2021

  • Aanmeldingen worden gewoon verwerkt en leerlingen krijgen allemaal bericht over het vervolg.

  • Studenten die voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen worden geplaatst op de opleiding van hun voorkeur (Met uitzondering van de versnelde opleidingen, quotumopleidingen, bbl- en selectieopleidingen). De studenten ontvangen hun onderwijsovereenkomst ter ondertekening

  • Studenten die zich aanmelden voor een versnelde opleiding worden na de wettelijke 2/2 toelaatbaarheidscheck uitgenodigd voor een gesprek en eventueel een toelatingsactiviteit (bijv AMN test).
  • Er wordt vastgehouden aan de wetgeving en de afspraak dat studenten verplicht aanwezig moeten zijn bij een kennismakingsactiviteit. De vorm wordt aangepast en kan per school verschillen. Deelname is verplicht. Leerlingen krijgen altijd bericht over de manier waarop hun kennismaking en plaatsing gaat verlopen.
  • Bij selectie-opleidingen bekijken de scholen hoe ze omgaan met eventueel uitstel. Dit kan per school verschillen en de aangemelde leerlingen worden hierover geïnformeerd. 

Laatste updates van de MBO’s uit de regio.

ROC Midden Nederland

Vragen over aanmelding en studiekeuze:
Online hulp en info: Klik hier
Live voorlichting en video presentaties klik hier
Kijk voor meer up to date contactgegevens: https://www.rocmn.nl/contact
Mail: studieinfo@rocmn.nl

Vragen kunnen altijd over de whatsapp. Telefonisch is met name in de ochtend contact mogelijk.

MBO Utrecht

Online Studiekeuzechat 
Er is een mogelijkheid om vragen te stellen aan de studiekeuzeadviseurs van MBO Utrecht op bepaalde dagen.
Hier vind je de laatste updates. 

MBO Utrecht is bezig met het organiseren van alternatieve studiekeuze-events. Leerlingen die bij hen op de mailinglijst staan worden op de hoogte gehouden. 

Nimeto Utrecht

Contact via
Telefoonnummer: +31 30 – 271 46 24

Grafisch Lyceum Utrecht

Wil jij in augustus 2020 starten met een mbo-opleiding?
GLU is op dit moment aan het kijken welke alternatieve (online) voorlichtingsmomenten ze de komende maanden kunnen organiseren. Mail je naam, mailadres en telefoonnummer naar: communicatie@glu.nl en vermeld hierbij duidelijk dat je al in augustus 2020 wilt starten. Ze nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Meer informatie vind je hier 

ROC van Amsterdam

Online studiekeuzetesten klik hier

Informatie aanmelden en toelating vind je hier 

Hulp bij studiekeuze klik hier.

Koning Willem I College

Informatie over alle opleidingen klik hier 

Telefonisch studiekeuze advies op afspraak klik hier.

MBO Amersfoort

Klik hier voor meer informatie
Studenten kunnen zich gewoon blijven aanmelden. Geplande intakegesprekken gaan op hetzelfde tijdstip door alleen dan telefonisch of via skype.